Przedszkole ZIELONA LOKOMOTYWA czynne cały rok zapewnia opiekę od 700 do 1700 przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku).

OPŁATY

CZESNE (opłaty obowiązujące od 01.11.2020r.) - stała opłata uiszczana co miesiąc, która nie zależy od obecności dziecka w przedszkolu oraz przerwy wakacyjnej:
OPŁATY DODATKOWE:
 • Dzieci korzystające z zajęć powyżej godzin zadeklarowanych w umowie, nie dłużej niż do godz. 1700 - za każdą rozpoczętą godzinę opłata wynosi 5zł.
 • Pobyt dziecka w godzinach innych niż normalne godziny pracy przedszkola, czyli przed godz. 700 i po godz. 1700 - 50zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Miesięczna opłata za przedszkole nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia, wyżywienia i wyprawki.

Czesne płatne do trzeciego każdego miesiąca.

Warunki współpracy określa umowa przyjęcia dziecka do przedszkola.

Zapewniamy dzieciom:

 • zajęcia objęte podstawą programową,
 • naukę języka angielskiego,
 • rytmikę,
 • zajęcia taneczne,
 • przedstawienia teatralne w przedszkolu oraz w teatrze,
 • wyjazdy do różnych miejsc rozrywki, np. ZOO,
 • zajęcia z logopedą i psychologiem,
 • terapię SI,
 • terapię metodę Tomatisa;
 • oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Dzieciom, które tego potrzebują, przedszkole oferuje:

zajęcia: z oligofrenopedagogiem, pedagogiem, z dogoterapeutą, logorytmiczne, rytmiczne, plastyczne w tym artystyczne, o charakterze terapeutycznym dla dzieci z ryzykiem dysleksji, z opóźnionym rozwojem mowy, z nieustaloną lateralizacją, z dyspraksją, dzieci leworęcznych, dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, mutyzmem, jąkaniem oraz muzykoterapię;
terapie: indywidualną terapię logopedyczną, neurologopedyczną, komunikacji wspomagającej AAC, surdologopedyczną, surdopedagogiczną, wczesnej interwencji logopedycznej: karmienie terapeutyczne (naukę ssania, gryzienia, odgryzania, życia, połykania), trening jedzenia, terapię wybiórczości jedzenia, terapię sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno - twarzowych wg dr Anna Ragner, indywidualną terapię z psychologiem, SI - integracji sensorycznej, terapię metodą Tomatisa;
oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.


Do pobrania: