7.00 – 9.00 przychodzimy do przedszkola, witamy się, zajęcia indywidualne, zabawy dowolne
9.00 – 9.30 śniadanie
9.30 – 10.00 przygotowanie się do zajęć
10.00 – 12.30 zajęcia według podstawy programowej obowiązującej w ZIELONEJ LOKOMOTYWIE
- wyjścia, spacery, zabawy na świeżym powietrzu
12.30 – 13.00 prace porządkowe, przygotowanie się do obiadu, obiad
13.00 – 14.30 leżakowanie, słuchanie bajek, odpoczynek
14.30 - 14.45 podwieczorek
14.45 – 16.00 zajęcia indywidualne, grupowe, na placu zabaw
16.00 – 17.00 przygotowujemy się do wyjścia z przedszkola
17.00 zamknięcie przedszkola