01.01.2021 r. Opłaty w roku szkolnym 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 będą obowiązywały następujące opłaty stałe (czesne) za pobyt dzieci w przedszkolu:
  • Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - opłata wynosi 100zł.
  • Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego korzystające z zajęć dodatkowych - opłata wynosi 150zł.
  • Dzieci korzystające z zajęć od godz. 700 do godz. 1500 - opłata wynosi 200zł.
  • Dzieci korzystające z zajęć od godz. 700 do godz. 1700 - opłata wynosi 220zł.
Pozostałe opłaty nie ulegają zmianie.
01.11.2020 r. Zmiany w opłatach od 1 listopada 2020<kliknij>

01.01.2020 r. Zapisy na rok szkolny 2020/2021<kliknij>

01.09.2019 r. Zmiany w opłatach od 1 września 2019<kliknij>

01.08.2018 r. Zapisy na rok szkolny 2018/2019 <kliknij>

15.05.2017 r. Zapisy na rok szkolny 2017/2018 <kliknij>

26.08.2016 r. Zapisy na rok szkolny 2016/2017 zakończone <kliknij>

04.01.2016 r. Likwidacja programów <kliknij>

08.06.2015 r. Czesne 0,00PLN <kliknij>

20.04.2015 r. Zapisy na rok 2015/2016 <kliknij>

01.12.2014 r. Dni Otwarte w nowej placówce - Mysłowice, Jastruna 2d <kliknij>

15.08.2014 r. W październiku otwarcie nowej placówki - Mysłowice, Jastruna 2d <kliknij>

01.03.2014 r. Zapisy na rok 2014/2015 <kliknij>

Od stycznia 2014 roku w naszej placówce prowadzimy zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zajęciami tymi objęci są nasi podopieczni, którzy posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagani rozwoju dziecka ale mogą w nich uczestniczyć również dzieci spoza przedszkola mające taką opinię.

Czym jest wczesne wspomagania rozwoju dziecka?
Od momentu stwierdzenia u Twego dziecka niepełnosprawności bądź zagrożenia niepełnosprawnością - aż do rozpoczęcia nauki w szkole, możecie Państwo uzyskać wykwalifikowaną pomoc, której celem jest tak zwane "wczesne wspomaganie rozwoju".
Jest to zespół działań, których celem jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.
W celu uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, Rodzice składają wniosek w poradnii psychologiczno-pedagogicznej.
Dyrektor Przedszkola powołuje zespół specjalistów, którzy przygotowują indywidualny program dla dziecka i realizują zajęcia.
Zajęcia mają charakter indywidualny a organizuje się je w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
W celu zapisania dziecka spoza przedszkola na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy pobrać oraz wypełnić "Kartę zgłoszenia dziecka do wczesnego wspomagania rozwoju w przedszkolu ZIELONA LOKOMOTYWA" i przekazać ją pracownikom przedszkola. Można ją również wypełnić na miejscu w przedszkolu.

Pobierz "Kartę zgłoszenia dziecka do wczesnego wspomagania rozwoju w przedszkolu ZIELONA LOKOMOTYWA".

02.01.2013 r. Zajęcia rozpoczęte. <kliknij>

22.12.2012 r. Kolejne spotkanie integracyjne. <kliknij>

15.12.2012 r. Pierwsze spotkanie integracyjne. <kliknij>

04.09.2012 r. Rozpoczynamy zapisy na rok 2013. <kliknij>